Gratis tidsregistrering

– Har du ikke brug for automatisk tidsregistrering kan du måske klare opgaven med dette gratis værktøj.

Vi har lavet et simpelt excel regneark, hvor du ganske enkelt indtaster medarbejderens komme- og gå-tid samt evt. pause eller overarbejde.

Arket udregner selv den samlede tid, både normaltid og overtid, og kan enda tage højde for om medarbejderen får betaling for sine pauser eller ej, afhængigt af hvilket af de to tilgængelige regneark du benytter dig af.

Vælger du at indtaste medarbejderens lønsats for normaltid og overtid, udregnes den totale tid samt det totale beløb der skal inberettes i lønsystemet.

Arket er fuldstændig gratis og til fri afbenyttelse og alle programmerede celler i arket er låst så der ikke opstår fejl i beregningerne.

Værs’go – vi håber du får glæde af det.

Gratis tidsregistrering

Fordele ved gratis tidsregistrering

Gratis tidsregistrering i excel
 • 100% gratis og til fri afbenyttelse
 • Regner i timer og minutter, så alle kan være med
 • Automatisk sammenregning af normaltid
 • Automatisk sammenregning af overtid
 • Automatis udregning af løn til lønsystem
 • Automatisk udregning af betalt/ikke betalt pause
 • Låste celler så der ikke opstår beregningsfejl
 • Kan bruges både til timeløn, månedsløn og 14-dagesløn
 • Virker i alle udgaver af Microsoft Excel fra 2007 og frem
 • Passer til udskrift på én A4 side

Hent dit gratis regneark her

Systemet skaber også overblik over forbruget af arbejdstimer på hver enkelt aktivitet.

 • Eliminerer tvivl om aktuelt forbrugt tid på en ordre.
 • Fakturer kunderne straks.
 • Overskueligt overblik over hvem der har udført arbejdet.
 • Intern fakturering afdelingerne imellem.

Elektronisk tidsregistrering kan ganske enkelt føre til højere omsætning, fordi der nu er pålidelig rapportering af faktisk forbrugte arbejdstimer.

Kort fortalt på 3 minutter – Se videoen

Har du istedet brug for automatisk tidsregistrering?

For at et tidsregistreringssystem skal udfylde sit formål om overblik og gennemsigtighed, er det helt essentielt, at registreringen er konsekvent. Tilfældigheder og sløs giver upræcise kalkulationer og endnu større arbejde med at finde og lappe hullerne i registreringen. Det er en betragtelig omkostning i sig selv, både i tid og penge. Noget, der bestemt ikke er formålet med systemet. Et tidsregistreringssystem fra Dan-Time løser opgaven, sparer tid til adminstration og øger omsætningen.

Ensartet registrering letter administrationens byrde med at udregne og indtaste korrekt løn. Ikke flere håndskrevne timesedler indleveret for sent! Vælger du et elektronisk stempelur til virksomheden, kan lønkontoret endda nemt og effektivt eksportere registreringerne direkte til lønsystemet. DanTimer er kompatibelt med blandt andet Dataløn, Bluegarden, Lessor, MultiData, Pro-løn og MS-Dynamics.

Systemet er nemt og brugervenligt, så når I først opdager, hvor stor værdi simpel tidsregistrering giver, kan I se nærmere på vores mange andre moduler. Som tillæg til grundpakken tilbyder vi fx job eller ordreregistrering og flex/afspadsering, som kan tilkøbes når som helst. I kan fortsat benytte tidligere indkøbte terminaler.

En brugervenlig terminal er afgørende for et stabilt flow i tidsregistreringen. Medarbejderne skal have let adgang til simpel registrering på de lokationer, hvor de befinder sig, Derfor er det, med vores løsninger, muligt at stemple både fra terminaler, PC’ere og tablets eller telefoner.

Vores terminaler er blandt de allerbedste på markedet, både på pålidelighed og holdbarhed.

Professionel Tidsregistrering

Udvidelses moduler i tidsregistrering

Smart lønrapport til virksomheder

DanTimer tidsregistreringssystem kan udvides med flere moduler. Modulerne kan vælges til efter behov.

 • Integration til andre systemer
 • Adgangskontrol (dørkontrol)
 • Flex
 • Afspadsering
 • Afvigelser
 • Beskeder (til og fra medarbejdere)
 • Brugerlås (flerbruger)
 • Planlægning (arbejds-/turnusplanlægning)
 • Ferie håndtering
 • Mødebonus
 • Akkordløn
 • Periodeovertid (ex. 37 timer pr. uge)
 • Web server